Zarządzenie Nr 38/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.06.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 38/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.06.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę