Zarządzenie Nr 39a/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.06.2015 r. w sprawie odwołania osoby zastępującej Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 39a/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.06.2015 r. w sprawie odwołania osoby zastępującej Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Puszczykowie