Zarządzenie Nr 42/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.07.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Pus

Zarządzenie Nr 42/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.07.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2015 r.