Zarządzenie Nr 43/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 43/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę