Zarządzenie Nr 44/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 44/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży