Zarządzenie Nr 45/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.07.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopie awansu

Zarządzenie Nr 45/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.07.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopie awansu nauczyciela mianowanego