Zarządzenie Nr 46/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14.08.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Puszczykowie w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym

Zarządzenie Nr 46/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14.08.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Puszczykowie w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.