Zarządzenie Nr 47/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 46/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w spraw