Zarządzenie Nr 48/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.08.2015 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 48/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.08.2015 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej