Zarządzenie Nr 52/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.09.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołan

Zarządzenie Nr 52/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.09.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Puszczykowie w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.