Zarządzenie Nr 55/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 55/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży