Zarządzenie Nr 56/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 56/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę