Zarządzenie Nr 57/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie oraz przyjęcia instruk

Zarządzenie Nr 57/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie oraz przyjęcia instrukcji zarządzania systemem informatycznym