Zarządzenie Nr 57a/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21.09.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie Nr 57a/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21.09.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji