Zarządzenie Nr 61/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 61/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.