Zarządzenie Nr 61a/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.10.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/15/VII z dnia 20.01.2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczyko

Zarządzenie Nr 61a/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.10.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/15/VII z dnia 20.01.2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2015 r.