Zarządzenie Nr 62/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 62/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę