Zarządzenie Nr 63/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Puszczykowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do

Zarządzenie Nr 63/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Puszczykowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.