Zarządzenie Nr 64/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 19.10.2015 r. w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych nr 2 i 4 w Puszczykowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospoli

Zarządzenie Nr 64/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 19.10.2015 r. w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych nr 2 i 4 w Puszczykowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.