Zarządzenie Nr 65/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.10.2015 r. w sprawie powołania i określenia składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK)

Zarządzenie Nr 65/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.10.2015 r. w sprawie powołania i określenia składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK)