Zarządzenie Nr 7/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13.02.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20.01.2015 .

Zarządzenie Nr 7/15/VII