Zarządzenie Nr 72/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13.11.2015 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016 - 20123

Zarządzenie Nr 72/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13.11.2015 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016 - 20123