Zarządzenie Nr 73/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13.11.2015 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2016 r.

Zarządzenie Nr 73/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13.11.2015 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2016 r.