Zarządzenie Nr 74/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 74/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie