Zarządzenie Nr 76/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2016

Zarządzenie Nr 76/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2016