Zarządzenie Nr 80/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w drodze spisu z natury

Zarządzenie Nr 80/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w drodze spisu z natury