Zarządzenie Nr 8/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13.02.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/15/VII z dnia 20.01.2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykow

Zarządzenie Nr 8/15/VII