Zarządzenie Nr 83/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 83/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej