Zarządzenie Nr 84/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę