Zarządzenie nr 85/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.12.2015 r. ws. przyznania dotacji na wsparcie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

 

Zarządzenie nr 85/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.12.2015 r. w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe