Zarządzenie Nr 86/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.12.2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administrac

Zarządzenie Nr 86/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.12.2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2016 r.