Zarządzenie Nr 87/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.12.2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie instrukcji kasowej

Zarządzenie Nr 87/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.12.2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie instrukcji kasowej