Zarządzane Nr 64/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17.10.2016 r. w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Miasta Puszczykowa

Zarządzane Nr 64/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17.10.2016 r. w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Miasta Puszczykowa