Zarządzenie Nr 10/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.01.2016 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 86/15/VII z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszcz

Zarządzenie Nr 10/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.01.2016 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 86/15/VII z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2016 r.