Zarządzenie Nr 11/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.01.2016 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu najmu części budynku użytkowego stanowiącego własność Miasta Puszczykowa

Zarządzenie Nr 11/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.01.2016 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu najmu części budynku użytkowego stanowiącego własność Miasta Puszczykowa