Zarządzenie Nr 1/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5.01.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/11/VI z dnia 27.05.2011 r. w sprawie instrukcji prowadzenia ewidencji i kontroli d

Zarządzenie Nr 1/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5.01.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/11/VI z dnia 27.05.2011 r. w sprawie instrukcji prowadzenia ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowiania