Zarządzenie Nr 12/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 12/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej