Zarządzenie Nr 15/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23.02.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 86/15/VII z dn. 31.12.2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczyko

Zarządzenie Nr 15/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23.02.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 86/15/VII z dn. 31.12.2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2016 r.