Zarządzenie Nr 16/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 16/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę