Zarządzenie Nr 20/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.02.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 20/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.02.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.