Zarządzenie Nr 2/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5.01.2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 2/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5.01.2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej