Zarządzenie Nr 23/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 23/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę