Zarządzenie Nr 24/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11.03.2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 24/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11.03.2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego