Zarządzenie Nr 27/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.04.2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie pracowników Miejski

Zarządzenie Nr 27/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.04.2016 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego