Zarządzenie Nr 28/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 28/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę