Zarządzenie Nr 29/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu budynków przeznaczonych do oddania w najem w Puszczykowie przy ul. Przecznica, na okres

Zarządzenie Nr 29/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu budynków przeznaczonych do oddania w najem w Puszczykowie przy ul. Przecznica, na okres do 3 lat