Zarządzenie Nr 30/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.04.2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 30/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.04.2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.