Zarządzenie Nr 31/16 VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.04.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 86/15/VII z dnia 31.12.2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetuMiasta Puszczyko

Zarządzenie Nr 31/16 VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.04.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 86/15/VII z dnia 31.12.2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetuMiasta Puszczykowa, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2016 r.