Zarządzenie Nr 3/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2016

Zarządzenie Nr 3/16/VII  Burmistrza Miasta Puszczykowa  z dnia 18.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2016