Zarządzenie Nr 32/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.04.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji

Zarządzenie Nr 32/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.04.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury za rok 2015